Σκοπός της παρουσίας μου στην περιοχή των Σερρών είναι να βοηθήσω τους

ασθενείς μου μέσω μιας σωστής εξέτασης και διάγνωσης, παρέχοντας μια σύγχρονη,

αποτελεσματική, αλλά κυρίως την κατάλληλότερη για τον συγκεκριμένο ασθενή,

θεραπεία.

Το εύρος των ιατρικών μου υπηρεσιών περιλαμβάνει: