Η ανάλυση βάδισης με ψηφιακά μέσα αποτελεί την πλέον αξιόπιστη και αντικειμενική καταγραφή της βάδισης και στήριξης, απεικονίζοντας τις παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό και επιτρέποντας την ποσοτική μέτρηση τις παραμόρφωσης. Με τον τρόπο αυτό βοηθά στη διάγνωση και την παρακολούθηση της θεραπείας με αντικειμενικό τρόπο, τόσο ποιοτικό όσο και ποσοτικό.

Με τη χρήση του ψηφιακού πελματογράφου και την καταγραφή της κινηματικής ελέγχονται παθολογίες της βάδισης.

Παρακάτω είναι κάποιες από τις συνηθέστερες παθήσεις των κάτω άκρων, που συχνά παραμένουν αδιάγνωστες και δημιουργούν μια σειρά από προβλήματα στο τρόπο βάδισης, στη στήριξη του σώματος και στην ανάπτυξη του ερειστικού μας συστήματος.

 

                                             

 

Πλατυποδία : Ελάττωση ή εξάλειψη της ποδικής καμάρας.

 

Κοιλοποδία : Πολύ υψηλή ποδική καμάρα.

 

Βλαισοποδία : Οι αστράγαλοι ενώνονται εσωτερικά.

 

Ραιβοποδία : Οι αστράγαλοι αποκλίνουν προς τα έξω.

 

Ανισοσκελία : Το ένα σκέλος είναι βραχύτερο από το άλλο.

 

Ο έγκαιρος και σωστός έλεγχος μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη παραμορφώσεων και στην ανακούφιση από τον πόνο.